Bảng xếp hạng các trường đại học kỹ thuật tốt nhất của Nga

“Superjob for students” đưa ra bảng xếp hạng các trường đại học kỹ thuật tốt nhất của Nga năm 2018 dựa theo mức thu nhập trong lĩnh vực IT của các chuyên gia trẻ tốt nghiệp ở các trường đại học từ năm 2012-2017.

Theo bảng xếp hạng các trường đại học kỹ thuật, dẫn đầu danh sách vẫn là Trường đại học Vật lý kỹ thuật Matxcova. Tên 3 trường đại học tốp đầu theo bảng xếp hạng năm 2017 không thay đổi, chỉ có sự thay đổi về vị trí, theo đó Trường đại học Kỹ thuật tổng hợp Bauman thay đổi từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2, và trường đại học Nghiên cứu hạt nhân quốc gia “MIFI” từ vị trí thứ 2 tụt xuống vị trí thứ 3.

Ảnh minh họa

Cũng theo bảng xếp hạng, mức độ tăng trưởng thu nhập của sinh viên mới ra trường so với năm 2017 tăng nhanh nhất là trường đại học Nghiên cứu quốc gia về Công nghệ thông tin, Cơ khí và Quang học Saint Petersburg (ITMO); tiếp sau đó là trường đại học Kỹ thuật tổng hợp Bauman.

Danh sách 10 trường đại học kỹ thuật đứng đầu ở Nga theo mức thu nhập cao nhất của sinh viên sau khi ra trường và làm việc trong lĩnh vực IT

Xuân Diệp
Nguồn:congly.vn