Quy định chung về nhập cảnh vào Nga

Để nhập cảnh vào Liên bang Nga các công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và làm thủ tục xin cấp thị thực

Địa điểm cấp: cơ quan đại diện lãnh sự Nga tại Việt Nam (tại Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh).

Thị thực không cấp tại cửa khẩu, được cấp cho từng người nhập cảnh. Thị thực có giá trị để đến những địa điểm cụ thể trong thời gian nhất định (theo giấy mời). Người xin cấp thị thực phải nộp trực tiếp tại cơ quan Lãnh sự.

Lưu ý: Сác cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga không cấp thị thực đi nước khác thuộc Liên xô cũ.

Сông dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ có thể nhập cảnh và lưu trú tại Nga miễn thị thực trong vòng 90 ngày.

NHỮNG LÝ DO TỪ CHỐI CẤP THỊ THỰC

– Không có những giấy tờ cần thiết để nhận thị thực Nga theo quy định;

– Thônh báo không trung thực về bản thân hoặc về mục đích chuyến đi;

– Trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga trước đây đã bị xử án về phạm tội hoặc bị trục xuất khởi Liên bang Nga;

– Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Cơ quan lãnh sự có quyền không giải thích nguyên nhân từ chối cung cấp thị thực.

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ NHẬN THỊ THỰC

1. Hộ chiếu. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu đến thời điểm kết thúc thời hạn thị thực yêu cầu ít nhất là 6 tháng.

2. Bản khai “điện tử (khai bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh và in 2 mặt dưới định dạng “Real size” đúng theo quy định)

3. 01 ảnh kích thước 3,5×4,5 cm.

4. Bản chính giấy mời nhập cảnh vào Liên bang Nga (trừ trường hợp xin thị thực quá cảnh)

5. Công dân Việt Nam vào Nga với mục đích đi học phải xuất trình Giấy xét nghiệm HIV.

6. Vé đi đến nước thứ ba và thị thực của nước đó, nếu cần (trường hợp xin thị thực quá cảnh).

TRÌNH TỰ LÀM THỦ TỤC MỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM

GIẤY MỜI NHẬP CẢNH VÀO LIÊN BANG NGA

1. Cơ quan di trú liên bang cấp giấy mời (*) để nhập cảnh vào Liên bang Nga theo kiến nghị của:

– cơ quan chính quyền địa phương;

– pháp nhân;

– công dân Liên bang Nga hoặc công dân nước ngoài thường xuyên sinh sống ở Liên bang Nga.

2. Bộ ngoại giao cấp giấy mời theo kiến nghị của (**):

– các cơ quan chính quyền nhà nước;

– các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Liên bang Nga.

3. Công ty du lịch Nga được ủy quyền có thể mời người nước ngoài vào Nga với mục đích du lịch.

(*) Сùng với kiến nghị cấp giấy mời, phía mời phải có các đảm bảo về cung cấp vật chất, y tế, và nhà ở cho công dân nước ngoài trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga.

(**) Bộ ngoại giao gửi công điện trực tiếp đến các cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga tại Việt Nam.

CÁC LOẠI THỊ THỰC

Tùy vào mục đích vào Nga có các loại thị thực như sau:

– Ngoại giao;

– Công vụ;

Căn cứ vào Hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về điều kiện đi lại của công dân hai nước (ký ngày 28/10/1993), công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ có thể nhập cảnh và lưu trú tại Nga miễn thị thực trong vòng 90 ngày.

– Thông thường – cấp trên cơ sở bản chính giấy mời của Cơ quan di trú liên bang;

– Cá nhân – Công dân Nga, người nước ngoài thường trú tại Nga, pháp nhân làm thủ tục xin giấy mời. Thị thực có hiệu lực đến 3 tháng, cho phép vào Nga 1 lần hoặc 2 lần;

– Kinh doanh – Pháp nhân làm thủ tục xin giấy mời. Thị thực có hiệu lực đến 1 năm, cho phép vào Nga 1 lần, 2 lần, nhiều lần;

– Du lịch – Công ty du lịch Nga được Cơ quan Du lich Nga ủy quyền. Thị thực có hiệu lực đến 1 tháng, cho phép vào Nga 1 lần hoặc 2 lần;

– Để đi học – Trường học làm thủ tục xin giấy mời tại Cơ quan di trú liên bang. Thị thực có hiệu lực đến 3 tháng, cho phép vào Nga 1 lần hoặc 2 lần;

– Lao động – Pháp nhân làm thủ tục xin giấy mời. Thị thực có hiệu lực đến 3 tháng, cho phép vào Nga 1 lần, 2 lần, nhiều lần;

– Nhân đạo – Pháp nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền làm thủ tục xin giấy mời. Thị thực có hiệu lực đến 1 năm, cho phép vào Nga 1 lần, 2 lần, nhiều lần;

– Xin tị nạn;

– Quá cảnh – cấp trên cơ sở vé đi đến nước thứ ba và thị thực của nước đó (nếu cần). Thị thực có hiệu lực đến 10 ngày, cho phép vào Nga 1 lần hoặc 2 lần;

Công dân Việt Nam không cần thị thực quá cảnh nếu đi máy bay không đi ra ngoài khu quá cảnh tại sân bay (cần hỏi thêm tại hãng hàng không) và ở Nga dưới 24 giờ.

(Tham khảo nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcova, liên bang Nga)